Öznur UÇAR

“Öğretmen Gelişim Atölyeleri ” projesi kapsamında öğretmenlerin kişisel, sosyal ve mesleki becerilerini arttırmaya yönelik açılan eğitimler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında da devam etmektedir. Bu kapsamda İliç ilçesinde görev yapan okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine Akyazı Şehit Er Mesut Koyun Ortaokulu Teknoloji Tasarım Öğretmeni Emrah Bafralı tarafından “Temel Seviye STEM Eğitimi” verildi.  STEM, açılımı Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinden meydana gelmektedir. STEM, bu 4 disiplinin bir araya gelerek oluşturduğu, öğrencilerin teorik derslerde gördükleri konuları farklı uygulamalarla deneyimlemelerini sağlayan bir programdır. Öğrenciler hem matematik ve fen bilimlerinin günlük hayatta ne şekilde karşımıza çıktığını öğrenebilmekte, hem de erken yaşta mühendisliğe karşı ilgileri oluşmaktadır.

STEM eğitim yaklaşımı yıllardır Amerika ve Avrupa’da birçok ülkenin müfredatının şekillendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu yaklaşım Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da benimsenmekte, bu yaklaşıma katkı sağlayan çeşitli projeler de YEĞİTEK öncülüğünde desteklenmektedir. Bu eğitimin genel müfredata uygun hale gelmesinin ülkeler için en büyük önemi bilim ve teknoloji alanında güçlü bir altyapı kurarak üreten, geliştiren, geleceğe yön veren yeni nesiller oluşturmaktır.

Teknolojinin ilerlemesiyle değişen dünyamızda her geçen dönem yeni meslek alanları da sektörlerde yer ediniyor, hali hazırdaki meslekler de değişim süreçlerine giriyor. Buna en büyük örnek olarak otomotiv sektörünü verebiliriz. Artık mekanik sistemler yerlerini elektronik sistemlere ve bilgisayar yazılımlarına bıraktı. Bunun haricinde tıp sektörünü göz önünde bulundurduğumuzda robotlarla gerçekleştirilen ameliyatlar bulunmakta. Reklamcılık, sinema ve televizyon sektörlerinde artık Drone’lar ile yayınlar yapılmakta. Ayrıca üniversitelerde de hem lisans hem yüksek lisans için sürekli yeni bölümler açılmakta. Kısacası her meslek alanı bu gelişimden etkilenmekte ve yeni nesillerin de bu değişimlere kolay adapte olabilmeleri için sağlam temeller kurmak isteniyor. Öğrenebilmekte, hem de erken yaşta mühendisliğe karşı ilgileri oluşmaktadır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here