T.C.
REFAHİYE
İCRA DAİRESİ
2018/10 TLMT
TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Refahiye İlçesi, 163 Ada,2 Parsel, Kemaliye Mahalle/Köy,Değirmenönü Mevkii, 5.359,00m2 yüzölçümlü kat mülkiyeti 4 katlı 4 adet beton apt. Ve arsası vasıflı ana taşınmazda B Blok Zemin Kat 2 Nolu bağımsız bölüm 1/32 arsa paylı, Doğan Koç caddesi üzerinde ticari alanlara 800 metre mesafede, yola cephesi bulunuyor.
Adresi : Refahiye, Merkez, Kemaliye mah
Yüzölçümü :135 m2
Arsa Payı :1/32
Kıymeti : 149.233,91 TL
KDV Oranı :%1
1.Satış Günü :10/01/2019 günü 10:10 – 10:20 arası
2.Satış Günü :06/02/2019 günü 10:10 -10:20 arası
Satış Yeri :Refahiye Adliyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Kalemi
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır.Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verebilecektir.Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden,ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin,tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.Satış peşin para iledir,alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Damga vergisi %1 KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir.Tellaklık harcı taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.( Alacakları rehinli olan alacakların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resmi ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir)
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlerle dair olan iddialarını dayanağını belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır;aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizden müteselsilen mesul olacaklardır.İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemize tahsil olunacak,bu fark,arsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname,ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,başka bilgi almak isteyenlerin 2018/10 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/11/2018
Yayım Tarihi: 01.12.2018 ErzincanTaraf24 Gazetesi Basın No: 14985

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here