T.C.
ERZİNCAN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/17 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İli, Üzümlü İçesi, Ocakbaşı Köyü, Can Mevkii, 603 parsel sayılı Bir adet bir katlı kargır ev ev arsası. Taşınmazın üzerinde bir adet ev ve bir adet ahır bulunmakta olup, taşınmazın üzerindeki ev; 57,07 m2 alana sahip Tek Katlı Kargir evin cephesi ve girişi güneye bakmakta olup, taş duvarlı ve oluklu sac kaplama çatısı bulunmatadır. Ev yaşı itibariyle %40 yıpranmaya sahitir. Taşınmazın üzerindeki ahır 51,01 m2 alana sahip ahırın duvarları briketten örülmüş olup, oluklu sac kaplama çatısı bulunmaktadır. Ahır yaşı itibariyle %40 yıpranmaya sahiptir. Taşınmazın üzeirndeki yapılar ile birlikte toplam değeri 57.655,76 TL dir. Taşınmazın üzerinde 1 adet kiraz, 3 adet elma, 2 adet kayısı, 1 adet dut, 2 adet, armut, 3 adet asma ağacı bulunmakta olup, ağaçların değeri 5.338,51 TL dir. Taşınmazın üzerindeki ağaçlar ile birlikte toplam değeri 62.994,27 TL dir.
Adresi : Erzincan İli, Üzümlü İlçesi, Ocakbaşı Köyü, 603 parsel
Yüzölçümü :594m2
Arsa Payı :Tam
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli, Erzincan-Merkez-Ocakbaşı Parselasyon Planı’nda yer almaktadır.
Kıymeti : 62.994,27 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerler :Tapu Kaydı gibidir.
1.Satış Günü :30/11/2018 günü 14:00-14:10 arası
2.Satış Günü :28/12/2018 günü 14:00-14:10 arası
Satış Yeri :İcra Müdürlüğü Satış Odası – Erzincan Adelet Sarayı Zemin Kat MERKEZ/ ERZİNCAN
Satış Şartları:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır.Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verebilecektir.Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden,ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin,tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.Satış peşin para iledir,alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Damga vergisi KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir.Tellaliye resmi,taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlerle dair olan iddialarını dayanağını belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır;aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizden müteselsilen mesul olacaklardır.İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemize tahsil olunacak,bu fark,arsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname,ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,başka bilgi almak isteyenlerin 2018/17 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/10/2016
Yayım Tarihi: 23.10.2018 Erzincan Taraf24 Gazetesi Basın No: 13189

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here