1-İlimiz Tercan İlçesi, Çadırkaya Beldesi’nde bulunan, Mülkiyeti Erzincan İl Özel İdaresi’ne ait prefabrik, konteyner ve taşınır malzemelerin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince satış ihalesi yapılacaktır.

2-İhale geçici teminatı, her gayrimenkul için muhammen bedelin yüzde 10’dur. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 İBAN nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler, 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının süresiz teminat mektuplarını vereceklerdir.

3-İhale İl Encümenince, İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda veya Pandemi (Covid-19) nedeniyle İl Özel İdaresi Bahçesinde aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

4-Satış ihalesi yapılacak prefabrik, konteyner ve taşınır malzemelere ait şartname mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresinden (Yazı İşleri Müdürlüğü) temin edilebilir.

5-İlimiz Tercan İlçesi, Çadırkaya Beldesi’nde bulunan Mülkiyeti Erzincan İl Özel İdaresi’ne ait prefabrik, konteyner ve taşınır malzemeler, ihalesi üzerinde kalan şahıs/şirket tarafından demaontaj edilerek (sökülerek) satın alınacaktır.

6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için,

a-Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının süresiz teminat mektubu,

b-T.C. Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti,

c-Tebliğe esas ikametgah belgesi,

d-Noter tasdikli imza sirküsü,

e-Prefabrikler ve konteyner için ayrı ayrı ihale dosya evrakı düzenlenecektir. Nüfus cüzdanının aslı gösterilerek her ihale dosyasına ayrı ayrı fotokopisi konulacaktır.

f-İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeler (oda kaydı, ticaret sicil gazetesi),

g-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, Şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsilen yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

7-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

8-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.

 

Sıra No Açıklama Yapı Alanı-m2 İçerisindeki Taşınırlar Muhammen Bedel

(TL)

Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 16-026 Prefabrik 214,36 10 Yatak Mobilyası, 6 Çalışma Masası, 8 Split Klima, 1 Dosya Dolabı, 5 Elbise Dolabı, 2 Yangın Söndürme Tüpü 92.165,00 9.216,50 23.09.2020 10:30
2 17-027

Prefabrik

214,36 8 Çalışma Masası, 10 Çalışma Sandalyesi, 2 Dosya Dolabı, 1 Koltuk, 2 Yangın Söndürme Tüpü 82.015,00 8.201,50 23.09.2020 10:34
3 18-028

Prefabrik

214,36 9 Yatak Mobilyası, 10 Çalışma Masası, 9 Split Klima, 6 Elbise Dolabı, 2 Çalışma Sandalyesi, 2 Dosya Dolabı, 2 Yangın Söndürme Tüpü 93.615,00 9.361,50 23.09.2020 10:38
4 19-025

Prefabrik

214,36 6 Çalışma Masası, 2 Çalışma Sandalyesi, 2 Yangın Söndürme Tüpü 81.165,00 8.116,50 23.09.2020 10:42
5 14

Prefabrik

299,93 9 Çalışma Masası, 7 Koltuk, 7 Portmanto, 4 Split Klima, 2 Yangın Söndürme Tüpü 119.203,75 11.920,38 23.09.2020 10:46
6 15

Prefabrik

299,93 5 Koltuk, 8 Çalışma Sandalyesi, 7 Çalışma Masası, 2 Split Klima, 5 Sandalye, 5 Bar Sandalyesi, 2 Yangın Söndürme Tüpü 116.278,75 11.627,88 23.09.2020 10:50
7 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13

Prefabrik

1.416,84 53 Çalışma Masası, 17 Dosya Dolabı, 47 Split Klima, 2 Yangın Söndürme Tüpü, 1 Yemek Masası, 20 Sabit Masa Telefonu 586.095,00 58.609,50 23.09.2020 10:54
8 34-1

Prefabrik

612,67 5 Su Sebili, 2 Sandalye, 4 Çalışma Sandalyesi, 5 Dosya Dolabı, 1 Çalışma Masası, 2 Yangın Söndürme Tüpü, 1 Kızaklı Tepsi Raflı Fırın, 1 Askılı Et Arabası, 2 Bıçak Dolabı, 19 Mutfak Tezgahı, 3 Tabak Isıtıcı, 2 Gazlı Ocak, 1 Bulaşık Makinesi Boşaltma Masası, 1 Gazlı Kaynatma Kazanı, 2 Gazlı Yavaş Pişirme Ocağı, 1 Yangın Söndürme Ünitesi, 1 Bulaşık Makinesi 255.881,25 25.588,13 23.09.2020 10:58
9 35-2

Konteyner

205,81 1 Gazlı Kaynatma Kazanı, 1 Yangın Söndürme Ünitesi, 2 Mutfak Tezgahı 78.878,75 7.887,88 23.09.2020 11:02
10 25-180

Prefabrik

301,75 28 Yatak Mobilyası, 17 Elbise Dolabı, 1 Çalışma Sandalyesi, 2 Yangın Söndürme Tüpü 121.986,25 12.198,63 23.09.2020 11:06
11 26-181

Prefabrik

301,75 6 Yatak Mobilyası, 12 Split Klima, 2 Yangın Söndürme Tüpü 126.736,25 12.673,63 23.09.2020 11:10
12 27-182

Prefabrik

301,75 27 Yatak Mobilyası, 12 Split Klima, 15 Elbise Dolabı, 2 Yangın Söndürme Tüpü 133.486,25 13.348,63 23.09.2020 11:14
13 28-183

Prefabrik

301,75 36 Yatak Mobilyası, 12 Split Klima, 20 Elbise Dolabı, 2 Yangın Söndürme Tüpü 136.236,25 13.623,63 23.09.2020 11:18
14 29-184

Prefabrik

301,75 17 Yatak Mobilyası, 26 Elbise Dolabı, 2 Yangın Söndürme Tüpü 120.086,25 12.008,63 23.09.2020 11:22
15 30-185

Prefabrik

301,75 19 Yatak Mobilyası, 5 Elbise Dolabı, 2 Yangın Söndürme Tüpü 118.486,25 11.848,63 23.09.2020 11:26
16 31-186

Prefabrik

301,75 31 Yatak Mobilyası, 12 Split Klima, 30 Elbise Dolabı, 2 Yangın Söndürme Tüpü 135.986,25 13.598,63 23.09.2020 11:30
17 32-187

Prefabrik

301,75 26 Yatak Mobilyası, 12 Split Klima, 1 Yemek Masası, 25 Elbise Dolabı, 8 Sandalye, 2 Yangın Söndürme Tüpü 134.536,25 13.453,63 23.09.2020 11:34
18 33-188

Prefabrik

301,75 29 Yatak Mobilyası, 12 Split Klima, 15 Elbise Dolabı, 1 Yemek Masası, 1 Sandalye, 3 Bar Sandalyesi, 2 Yangın Söndürme Tüpü 134.261,25 13.426,13 23.09.2020 11:38
19 20-LD1

Prefabrik

275,04 12 Split Klima, 2 Yangın Söndürme Tüpü 115.220,00 11.522,00 23.09.2020 11:42
20 21-LD2

Prefabrik

275,04 8 Split Klima, 2 Yangın Söndürme Tüpü 111.220,00 11.122,00 23.09.2020 11:46
21 22-LD3

Prefabrik

275,04 19 Yatak Mobilyası, 12 Split Klima, 17 Elbise Dolabı, 8 Çalışma Masası, 15 Çalışma Sandalyesi, 2 Dosya Dolabı, 2 Yangın Söndürme Tüpü 123.420,00 12.342,00 23.09.2020 11:50
22 23-LD4

Prefabrik

275,04 1 Yatak Mobilyası, 11 Çalışma Masası, 12 Split Klima, 1 Çalışma Sandalyesi, 1 Dosya Dolabı, 2 Yangın Söndürme Tüpü 116.720,00 11.672,00 23.09.2020 11:54
23 24-LD5

Prefabrik

275,04 10 Çalışma Masası, 1 Dosya Dolabı, 2 Yangın Söndürme Tüpü 104.320,00 10.432,00 23.09.2020 11:58

BASIN NO: 5939

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here