T.C. ERZİNCAN İCRA DAİRESİ 2017/75 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Erzincan İl, Merkez İlçe, 932 Ada, 566 Parsel, HOCABEY Mahalle/Köy, MAHALLECİK Mevkii, BAHÇELİ EV Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz şehir merkezinde merkezi konumda yeralmakta olup, sosyal donatı alanlarına yürüyüş mesafesindedir. 13 şubat caddesinde kuzey istikametine devam edilirken sol kol üzerinde yer alan 1074 sokağa dönülmek suretiyle ulaşım sağlanmaktadır. Ana taşınmaz arsa ve üzerindeki ana yığma binadan ibarettir. Arsası 539 m² alanlıdır. Geometrik olarak diktörtgen yapıdadır. Topoğrafik olarak düzdür. İmar durumu itibariyle ayrık nizam TAKS 0,40, KAKS 1,20 müsaadeli konu alan imar lejantına sahiptir. Parsel üzerinde bodrum+zemin katlı yığma yapı yer almaktadır. Binanın dış cephesi dış cephe boyası olup, çatısı ahşap üzeri kiremit kaplıdır. Bahçenin etrafı briket duvar ile örülü olup, giriş kapısı demir doğramadır. Parsel üzerinde inceleme tarihinde yaklaşık 40 m² bodrum, 95 m² zemin kat olmak üzere toplam 135 m²’ alanlı mesken binası yer almaktadır. Bodrum kat depo, zemin kat mesken olarak kullanılmaktadır. Zemin kat dahilinde 2 oda salon-salomanje, giriş antre, mutfak, banyo, wc hacimlerinden oluşmaktadır. Meskenin iç mekanında tadilat yapılmış olup, oda bölümlerinde zeminler parke, duvarlar plastik boya, ıslak hacimlerde zeminler ve duvarlar seramiktir. Bahçe içerisinde yaklaşık 18 m² alana sahip garaj binası 37 m² alana sahip çardak bölümü ve 3,85 m² wc bölümü vardır. Taşınmazda 16 adet meyve ağacı, 2 adet çam ağacı ve 4 adet meyve ağacı fidanı bulunmaktadır. Adresi:Hocabey Mah 1068. Sok-Erzincan Yüzölçümü: 539 m2
Kıymeti : 250.000,00 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 06/08/2019 günü 14:30 – 14:35 arası 2. Satış Günü : 06/09/2019 günü
14:30 – 14:35 arası
Satış Yeri : İcra Müdürlüğü Satış Odası – Erzincan Adalet Sarayı Zemin Kat/ ERZİNCAN
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Erzincan İl, Merkez İlçe, 245 Ada, 6 Parsel, YAYLABAŞI Mahalle/Köy, KASIMIN BAĞI Mevkii, BAHÇE Nolu Bağımsız Bölüm Parsel geometrik olarak dikdörtgen şeklinde topoğrafik olarak düz bir yapıdadır.Taşınmaz tapu kaydında bahçe vasfında olup, üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyetin yapılmadığı,1/1000 imar planına göre ayrık nizam konut imarlı lejant içerisinde yer aldığı ve 2 kata müsaadeli olduğu önden 5 m, arka ve yan bahçelerden 3 m çekme mesafesi olduğu, TAKS: 0,40, KAKS:0,80 ‘dir. Batısından imar yolu geçmektedir. imar yoluna 60 mt cephesi olup, 19 m derinliktedir.Taşınmaz kentsel dönüşüm alanı içerisinde yeralmaktadır. Parsel üzerinde inceleme tarihi itibari ile herhangi bir yapı inşasına izin verilmemektedir. 10 adet dişbudak ağacı ve 1 adet 40 yaşında ceviz ağacı bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 904 m2 Kıymeti : 75.992,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 06/08/2019 günü 14:45 – 14:50 arası 2. Satış Günü : 06/09/2019 günü
14:45 – 14:50 arası
Satış Yeri : İcra Müdürlüğü Satış Odası – Erzincan Adalet Sarayı Zemin Kat/ ERZİNCAN
———————————————————————————————————————–
SATIŞ ŞARTLARI : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/75 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, adresi tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ yapılamamasıhalinde işbu gazetede ve elektronik ortamda yapılan satış ilanının tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ sayılmasına, KDV ve Damga Vergileri engeç ihale bedeli ile birlikte yatırılacağı, ilan olunur.21/05/2019

Basın No: 5088 Erzincan Taraf24 Gazetesi Yayım Tarihi: 23.05.2019

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here