Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Erzincan İl, Merkez İlçe, 1519 Ada, 10 Parsel, FATİH Mahalle/Köy, ARSA Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz tapu kaydında arsa olarak kayıtlı ise de taşınmaz üzerinde sanayi dükkanı vardır. Erzincan Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dâhilinde, blok nizam tek kat müsaadeli Sanayi Sitesi Alanı olarak planlanmıştır. Taşınmaz şehrin Yeni Sanayi Sitesi içerisinde, S8. sokak üzerinde kuzeye cepheli konumda bulunmaktadır. Taşınmaz Dörtyol olarak bilinen şehir merkezine 4350 metre mesafede, Erzincan-Erzurum Karayolunu şehir merkezine bağlayan şehrin ana akslarından Fevzipaşa Caddesine 450 metre mesafede yer almaktadır. Taşınmazın 650 metre güneyinde Çevre Yolu Kavşağı ve 700 metre güneyinde ise Şehirler Arası Otobüs Terminalı bulunmaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde gündelik hayatın gereksinimlerine yanıt verecek sosyal donatı alanları (alış veriş yerleri, ibadet yeri vb.) vardır. Taşınmazın çevresi genelde tek katlı ve muhtelif ebatlarda küçük sanayi tipi yapılaşma ile meskûndur. Taşınmazın kuzey tarafı yola cepheli, batı, güney ve doğu tarafları ise üzerinde aynı tip dükkanların bulunduğu komşu parsellere cephelidir. Taşınmaz üzerinde hâlihazır durumda 100,00 m² alanlı oto sanayi tipi işyeri niteliğinde tek katlı betonarme dükkân bulunmaktadır. Dükkânın çatı örtüsü oluklu sac kaplama, dükkanın ön cephe kapı ve penceresi aksamı camlı demir doğrama, duvarlar boyalı, iç cephe zemini beton tesviyedir. Ayrıca, betonarme dükkanın içerisinde demir merdivenle çıkışı bulunan asma katı bulunmaktadır. Yapının yaklaşık yaşı dikkate alındığında yıpranması % 20 mertebesindedir. Taşınmazın 37,00 m² dış zemin alanı (dükkanın ön tarafı) beton kaplama olup, yıpranması % 25 mertebesindedir. Yüzölçümü : 137 m² Kıymeti : 176.580,00 TL KDV Oranı: %18 KDV en geç ihale bedeli ile yatırılacaktır.
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 02/12/2019 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü : 30/12/2019 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : İcra Müdürlüğü Satış Odası – Erzincan Adalet Sarayı Zemin Kat/ ERZİNCAN
———————————————————————————————————————–
SATIŞ ŞARTLARI : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/12221 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 7-İİK NUN 127.MADDESİNE GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ : Adresi tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ yapılamamasıhalinde işbu gazetede ve elektronik ortamda yapılan satış ilanının tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ sayılmasına, 30/09/2019

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here