Duygu Yatmış

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliği ile düzenlenen “Soru Hazırlama Teknikleri Kursu”nun açılışı 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapıldı.

Açılışa, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mücahit Kağan, İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, akademisyenler, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, Ortaokul Müdürleri ve branş öğretmenleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra açılış konuşmasını yapan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Hepimiz bilmekteyiz ki devlet ve toplumların geleceğine şekil veren en önemli faktör eğitimdir. Bunun bir yansıması olarak ülkemizde de eğitimin niteliğinin artırılması için geçmişten günümüze pek çok yenileşme ve iyileştirme adımları atılmıştır.

Hiç şüphe yoktur ki: bu yenileşme ve gelişme adımlarının en kapsamlısı, en umut vadedeni; içinde bulunduğumuz süreçte etkilerini gözlemlemeye başlamakla beraber gerçek anlamda bütünsel sonuçlarının önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde gözlemleyeceğimiz ”2023 Eğitim Vizyonu” adıyla uygulamaya konulan eğitim reform hareketi olacaktır.

Geçmişte yapılmaya çalışılan pek çok reform çalışmasının aksine; 2023 Eğitim Vizyonu okul öncesinden – üniversite düzeyi akademik eğitime, dil eğitiminden – hayata dair sosyal becerilerin geliştirilmesine, 21. yy STEM tabanlı eğitim anlayışından ? robotik kodlamaya, Ölçme Değerlendirme faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinden? Veriye dayalı kurumsal yönetim anlayışına varana kadar daha pek çok boyutta; eğitim sistemimizin modern çağın gerekliliklerine haiz bireylerin yetiştirilmesine imkân sağlayacak şekilde yeniden dizayn edilmesi noktasında son derece değerli bir model oluşturmuştur.

Eğitim; tüm süreçleri profesyonel bir anlayış ile yürütülmeye ihtiyaç duyan ciddi bir iştir. Peter Drucker’a atfedilen bir söz vardır: “Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi de yönetemezsiniz” der Peter Drucker. Ölçümsüz kararlara ancak “önyargı” denebilir. Önyargılar, herhangi bir gerçekliğe ve ölçüme dayanmadığı için belirsizlik doğurur.

Eğitim alanında da durum böyledir. Bir eğitim etkinliği sürecinde; Neye ihtiyaç duyuyorum? Nasıl ilerliyorum? Aksayan ya da eksik kalan yönlerim neler? Neleri başarıp neleri başaramadım? gibi sorularına cevap arıyorsanız bu sorularınıza ancak gerçekleştireceğiniz ölçme değerlendirme etkinlikleri ile cevap bulabilirsiniz. Geçmişte ölçme değerlendirme etkinlikleri; genellikle eğitim süreçleri sonunda uygulanan ve öğrenme çıktılarının test edildiği faaliyetler olarak bilinmekte idi. Günümüz eğitim literatüründe ise geçmişte bilinen bu yaygın anlayışın aksine ölçme değerlendirme etkinlikleri; eğitim süreçlerinin tüm aşamalarını kapsayan ölçme uygulamaları sistematiği olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda ölçme değerlendirme faaliyetleri eğitimcilere; eğitim sürecinin her aşamasını daha iyi planlamalarına ve yönetmelerine imkân sağlayacak nicel veriler sağlamaktadır.

Bu çağdaş bakış açısının bir yansıması olarak “Ölçme ve Değerlendirme” başlığı; 4 ana hedefle ilişkilendirilmiş 23 alt hedef tanımlaması ile 2023 eğitim vizyonu belgesinde kendine önemli bir yer bulmuştur. Vizyon belgesinin yayımlanması öğütlenmesini 81 ilde tamamlayan Ölçme Değerlendirme Merkezleri de eğitime yeni bir soluk kazandırmıştır.

19 Mart 2018 tarihinde çalışmalarına başlayan Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi de geçen iki yıllık zaman zarfında

– PISA

– TIMSS

– Öğrenci Başarı İzleme Araştırması

– Destekleme Yetiştirme Kursları Ortak Değerlendirmesi

– ABİDE 4 ve ABİDE 8 Uygulama ve puanlama çalışmaları gibi bakanlığımızca ülke genelinde koordine edilen pek çok uygulamayı ilimizde gerçekleştirmiştir.  Benzer şekilde Erzincan Ölçme Değerlendirme Merkezi yürüttüğü; Sınav analiz çalışmaları, Anketler, Yerel akademik ölçümlemeler, Bilgilendirme toplantıları, Hizmetiçi eğitim faaliyetleri gibi yerel faaliyetler ile de ilimizde geleceğe dair üretilecek eğitim politikalarımıza kaynak teşkil edecek önemli çalışmalara bu kısa süre içerisinde imza atmıştır.

Bugün yine Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Ölçme Değerlendirme Merkezi’miz marifeti ile düzenlediğimiz “Soru Hazırlama Teknikleri Kursu” için buradayız. Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürümüz Sn. Dr. Sadri ŞENSOY beyin yönlendirmeleri ile başladığımız ve ciddi bir hazırlık sürecinin ardından bugün açılış törenini düzenlediğimiz kursumuzun ilimizde yürütülen ölçme değerlendirme etkinliklerine yeni bir soluk kazandıracağı inancındayım.

Hizmetiçi eğitim faaliyeti ile; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce branşlarında toplam 114 öğretmenimizi kendi alanlarında uzmanlaşmış akademisyenlerimizle buluşturuyoruz. Ülkemizin en köklü eğitim fakültelerinden biri olarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakülte’mizin kıymetli katkıları ile gerçekleştirdiğimiz bu hizmetiçi eğitim faaliyeti aynı zamanda üniversitemiz ile müdürlüğümüzün güçlü işbirliğinin bir tezahürü niteliğindedir”. Dedi.

Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan ise yaptıkları konuşmalarda bu tür protokollerin iki kurum arasında yapılmış ve hayata geçirilmiş olmasının ülkemizin eğitimi açısından son derece yararlı olduğunu ve devam etmesi gerektiğini vurguladılar.

Açılışı yapılan “Soru Hazırlama Teknikleri Kursu” 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesinde 4-5-6 Şubat 2020 tarihlerinde üç gün süreyle devam edecek.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here