Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 18.09.2018 tarihli 16702389 sayılı İlkokullarda Yetiştirme Programına İlişkin Yönerge konulu onay Bakan Ziya Selçuk tarafından onaylandı ve yönerge uygulamaya geçti. MEB 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibari ile ilkokul 3 ve 4.sınıflarda İYEP programını uygulayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokullarda Yetiştirme Programı üzerinde çalışmasını tamamladı. Bakanlık geçtiğimiz eğitim öğretim yılı ikinci döneminde İYEP’i pilot olarak uygulamaya sokmuştu. 2018-2019 eğitim öğretim yılında İYEP uygulaması başlatılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokulların 3’üncü ve 4’üncü sınıflarına devam eden ve önceki yıllarda Türkçe ve Matematik derslerinden kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrenciler için planlanan ‘İlkokullarda Yetiştirme Programı’ önümüzdeki haftalarda başlatılacak. Program süresi, hafta içi günde 2 ders saatini, hafta sonu günde 6 ders saatini ve haftada toplam 10 ders saatini geçmeyecek.

Erzincan Lisesi Konferans Salonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğretmenleriyle toplantı yapıldı. Toplantı ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yeni programın nasıl işleneceği anlatıldı.

Gerçekleştirilen toplantı öcesin de konuşma yapan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz GÜN, şu açıklamalarda bulundu; “3. sınıfı okutan arkadaşlarımız var. Genel müdürlüğümüz ilk okullarda yetiştirme programı adı altında bir çalışması var. İlgili arkadaşlar programın içeriği hakkında anlatacaklardır. Sizlerde okullarımızda yapılan çalışmaları aşama aşama yapacaklar. Eğitimde fırsat eşitliğinin addır. İlk okulda yeterince yetişemeyen öğrencilerimiz için büyük bir fırsattır. Eksikleri bu şekilde toparlamaya çalışılacağız. Her eksik kendi içinde tamamlanacaktır bu şekilde. MEB çalışması neticesinde ilk okul 3 ve 4 sınıf öğrencileri yeterince yetiştirilmeleri ile ilgili problem var. Bunlarında tespiti sınav halinde bir değerlendirme yapılacak. Öğretmenlerimizde bu konu üzerinde artık daha iyi bir çalışma yürütecektir. Toplanan neticeler e -okul üzerinde değerlendirilerek öğrenciler yetiştirme programına alınacaktır. Öğrenci orta okula geçmeden bu şekilde kazanımlarını edinmiş olacaktır. Yılda 160 saat , haftada 2 saat, hafta sonu 6 saat olmak üzere burada bu şekilde öğrencilere öğretmen görevlendirilmesi yapacağız” diye konuştu.

HANGİ ÖĞRENCİLERİN DAHİL EDİLECEĞİ BELİRLENECEK
İYEP için ilkokullarda okul komisyonu kurulacak. Komisyon, ekim ayının 3’üncü haftasında sınıf öğretmenleri tarafından uygulanacak araçlar ile tespit edilen öğrencilerin programa katılım durumunu karara bağlayacak.

Sınıf öğretmenleri, öğrencilere belirleme aracını uygulayacak ve cevaplar e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülü’ne işlenecek. Böylece hangi öğrencinin İYEP’e dahil edileceği belirlenmiş olacak.

ÖĞRETMENLER MODÜLLERE GÖRE PLAN YAPACAKLAR
İYEP’te görev alan öğretmenler, okutacağı modül ve öğrenci seviyelerine göre plan hazırlayacak, öğrencilerin programa devam durumunu takip edecek. Öğretmenlerin yaptığı değerlendirme sonucunda belirlenen kazanımlara ulaştığı tespit edilen öğrenciler, bir üst modüle geçecek.

İYEP YÖNERGESİ

İlkokulların 3 üncü ve 4 üncü sınıflarına devam eden, özel eğitim tanısı olmayan, önceki eğitim ve öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik dersi öğretim programlarında yer alan ve İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin yetiştirilmesi için uygulanacak olan programın düzenlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar İYEP yönergesi ile belirlendi.

İlkokullarda Yetiştirme Programına İlişkin Yönerge, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlandı.

İYEP OKUL KOMİSYONU KURULACAK

İlkokullarda yetiştirme programı okul komisyonu ilkokullarda düzenlenecek yetiştirme programının planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla okulda oluşturulacak komisyondur. İlkokullarda Yetiştirme Programı Okul Komisyonu; okul müdürünün veya müdür yardımcısının başkanlığında, üç sınıf öğretmeni ile varsa rehberlik öğretmeninden oluşur. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokullarda İYEP okul komisyonu mevcut öğretmenlerden oluşur. Tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda müdür yetkili öğretmen komisyonun görevini yapar. Okul komisyonu ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulu toplantısında oluşturulur.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here