Muzaffer Koşan

Erzincan Valiliği Ortaklığı İle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Koordinasyonunda Erasmus+ Projesi açılış toplantısı yapıldı.

Erzincan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinatörlüğünde Erzincan Valiliği, İspanya, Slovenya ve Romanya’dan katılımcı kuruluşlar ortaklığında başvurusu yapılan ve sözleşmesi imzalanan ‘’Göçmenler ve Mülteciler için E-Girişimcilik Modülü’’ Projesi açılış toplantısı Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı ve kurum müdürlerinin, mahalle muhtarları, Erzincan Valiliği AB Ve Dış İlişkiler Bürosu, Erzincan Halk Eğitim Merkezi, Az M-Lu, Slovenya (Yetişkin Eğitimi Kamu Kurumu), EDUNET, Romanya (Yetişkin Eğitimi Kurumu-STK), VALNALON, İspanya (Kalkınma Ajansı) uzmanlarının katılımıyla İl Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda yapıldı.

Toplantı Erzincan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Temel ÇİÇEK’in açılış konuşması ve proje sunumuyla başladı. Projeyle proje ortağı ülkelerindeki göçmen ve mültecilerin ev sahibi ülkedeki yaşamlarının ekonomik ve sosyal yönden toplumla uyumlu bir şekilde devam ettirebilmeleri için proje ortağı ülkelerle birlikte ortak çalışma alanlarının sağlanacağı bir eğitim modülü oluşturulacaktır.

Çiçek; “Dünyada ve komşu ülkelerimizde yaşanan çatışma ortamından kaynaklanan sorunlar nedeniyle bir çok insan mülteci ve göçmen durumuna düşmüştür. Suriyeliler hariç tutulduğunda, eskiden Irak ve İranlılar Türkiye’ye gelen göçmenler arasında birinci sıradayken. Onların yerini Afganlar aldı. İşsizlik, savaş ve ülkede güvenli bir ortamın hakim olmayışı göçün yaşanmasında önemli bir faktör. Göçmenler durumlarındaki belirsizlik sebebiyle maddi sıkıntılara ilaveten ciddi psikolojik sorunlarla da boğuşmaktadırlar. Geldikleri ev sahibi ülkelerde de işsizlik, maddi imkânsızlık, eğitim ve sağlık ihtiyacı en temel sorunlar olarak öne çıkıyor.

Türkiye coğrafi konumu nedeniyle birçok mülteci ve göçmen için ilk giriş ve geçiş noktasıdır. Daha önce benzeri yaşanmamış bir mülteci akını sonucunda ülke şu anda yaklaşık 4 milyon kayıtlı mülteciye (yaklaşık 3.6 milyonu Suriyeli olmak üzere) ev sahipliği yapmakta ve onlara insani yardım ve destek sağlamada övgüye değer bir çaba göstermektedir. Diğer kayıtlı mülteciler çoğunlukla Irak, Afganistan ve Somali’den gelmektedir. Türkiye mülteci krizinde en fazla sorumluluk üstlenen ülke olmuştur. Bu durum ev sahibi toplulukları ve ulusal bütçe kaynaklarını önemli ölçüde etkilemiştir. Avrupa Birliği, bu zorlu durumla mücadelesinde Türkiye’ye destek olma konusunda kararlıdır. Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Türkiye’de. 3.5 milyonu Suriyeli olmak üzere toplam 3,8 milyon mülteci bulunduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’yi özel yapan yalnızca bu sayılar değil. Aynı zamanda Suriyeli ve diğer kökenli mültecilere sağlanan barınma, eğitim, sağlık ve istihdam gibi kamu hizmetleri ve bu misafirperverliğin kalitesi. Türkiye’nin mültecileri bu sosyal hayata dahil etme politikası. Genel olarak çok yenilikçi ve küresel çapta örnek bir model.” ifadelerini kullanmıştır.

İltica ve Göç Araştırma Merkezi Başkanlığı 2018 yılının ilk 3 ayında Iran üzerinden Türkiye’ye giriş yapan Afganların sayısının 20 bini bulduğunu ve göçmenlerin çoğunun İran’da yaşayanlardan çok doğrudan Afganistan üzerinden geçen yeni göçmen dalgası olduğunu söylüyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre Mart 2018 sonuna dek Türkiye’de UNHCR’a kayıt yaptıran Afgan sığınmacı ve mültecilerin sayısı 169 919. Afganlar, Türkiye’de Suriyelilerden sonra kayıtlı resmi sayı olarak en büyük ikinci göçmen grubu.

Erzincan’da kayıtlı Afgan mültecilerimizin yaşadığı 457 hane ve bin 865 kişi bulunmakla. Yani “Türkiye’deki kayıtlı Afgan sığınmacı ve mültecileri sayısının yüzde 1’i ilimizde. Ülkemizde mülteci politikasının ve 2l. Yüzyıl yeterliliklerinin paralelinde geliştirdiğimiz ülkemiz ulusal ajansı tarafından desteklenen koordinatörü olduğumuz Romanya ortağımız EDUNET, İspanya ortağımız Valnalon, Slovenya ortağımız AzM-lu ve yerel ortağımız Erzincan Valiliği işbirliğiyle yürüteceğimiz, Göçmen ve Sığınmacılara Yönelik E-Girişimcilik Modülü Geliştirme projemizle mültecilerin ev sahibi ülkelerde sosyal ve ekonomik entegrasyonuna odaklanmaktayız. Proje ile mültecilerin ev sahibi topluma entegrasyonunu teşvik eden ve aynı zaman da onların dışlanmasına karşı mücadele eden bir dizi faaliyetin uygulanmasını amaçlamaktayız.”

Toplantı Proje Koordinatörü Selda Güner proje sunumu eşliğinde proje faaliyetleri ve hareketlilikler hakkında bilgi vermiştir.

Erzincan Valiliği adına Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı bir konuşma yaparak göçmen ve mülteci sorunlarının dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu ve ülkemizin bu soruna yaklaşımı ve çözüm için ortaya konan politikalar hakkında bilgi vererek proje faaliyetlerinin ve fikri çıktı ürünlerinin bu soruna ortak çözüm oluşturma adına önemli başarılar ortaya koyacağına inancını ifade ederek proje ortaklarına ve projeye başarılar diledi.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here